الصاق لیفت با نخ

لیفت با نخ

لیفت با نخ یکی از متد های جدید و بی خطر برای جوانسازی پوست می باشد که طرفدران زیادی را به خود اختصاص داده است که با تهاجم کمی انجام می گیرد.