با افزایش سن چروک هایی بر روی پوست بدن و صورت ایجاد می شود که راه های مختلفی برای از بین بردن آن ها وجود دارد که می توان به تزریق ژل ، فیلر و بوتاکس اشاره کرد. کلینیک سپاهان ا پزشکان و متخصصان مجبر ، این دست از تزریقات زیبایی را در سطحی بسیار عالی به انجام می رسانند.

کلینیک سپاهان