الصاق لیزر فرکشنال

لیزر فرکشنال

لیزر فرکشنال : لیزر فرکشنال یکی از روش های نوین در جوانسازی پوست می باشد که باعث ترمیم و بازسازی پوست و تحریک تولید کلاژن سازی می شود.