الصاق لیفت-ابرو-با-نخ-سپاهان

لیفت-ابرو-با-نخ-سپاهان

لیفت ابرو با نخ جزو درمان های زیبایی ظریفی است که بدون جراحی انجام می شود که با بالا کشیدن ابروهای افتاده موجب بازتر شدن چشم ها و صاف شدن…