الصاق لیفت-با-نخ

جهت انجام لیفت با استفاده از نخ در اصفهان می توانید به کلینیک سپاهان  بهترین مرکز پوست ، مو و زیبایی در اصفهان ، مراجعه نمایید