الصاق بلفاروپلاستی

بلفاروپلاستی

بلفاروپلاستی :از نظر زیبایی شناختی چشم ها یکی از مهم ترین و تاثیرگذار ترین اجزاء در زیبایی صورت می باشد. چشم ها همچنین بیان کننده حالات روحی افراد می باشند.