لیفت با نخ یکی از متد های جدید و بی خطر برای جوانسازی پوست می باشد که در کلینیک سپاهان و توسط دکتر محمد طالبی انجام می شود.

کلینیک سپاهان