کاشت مو

کاشت مو به روش های متفاوتی انجام می شود که شامل موارد زیر می باشد : کاشت مو به روش FUT ، کاشت مو به روش FIT ، کاشت مو به روش BHT ، کاشت مو به روش SUT

کلینیک سپاهان